Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí
V případě výpadku Vašeho internetového připojení, nebo v případě nedostupnosti systému ISPOP při odesílání ročního hlášení, Vám program nabídne možnost odloženého odeslání hlášení.

Odložená odeslání hlášení

Pokud odesíláte z programu EVI 8 hlášení do ISPOP a dojde po úspěšné validaci hlášení např. k výpadku Vašeho internetového připojení nebo k výpadku systému ISPOP, program EVI 8 Vám nabídne možnost odloženého odeslání hlášení.

V případě komunikačního problému se Vám zobrazí následující informace.

Pokud informační okno potvrdíte stiskem tl. OK, program Vám nabídne možnost Odloženého odeslání hlášení do ISPOP.

Pokud chcete aktivovat odložené odeslání hlášení, nastavte datum a čas, kdy se má program automaticky pokusit o znovu odeslání, případně lze nastavit i počet opakování a interval opakování.

Nastavení potvrdíte stiskem tl. OK.

V době zasílání ročních hlášení je dobré program nechat zapnutý, aby se pokoušel odeslat hlášení. Program se o to snaží, dokud hlášení neodešle.

Neodeslaná hlášení do ISPOP - zobrazení informačního okna po spuštění programu

V případě, že jste aktivovali volbu Odloženého odeslání hlášení a hlášení nebylo odesláno, zobrazí se Vám po spuštění programu následující informační okno.

Opakované odeslání potvrdíte stiskem tl. Ano.

Neodeslaná hlášení do ISPOP - deaktivace nebo správa odloženého odeslání

Editace odloženého odeslání (nebo jeho deaktivace) se provádí na úvodní obrazovce programu (obrazovka po spuštění programu).

V horním liště klikněte na ISPOP -> Odložená odeslání hlášení. Zobrazí se následující okno.


Pomocí ikony blesku v nástrojové liště tohoto okna, lze odeslat vybraný záznam do ISPOP, nebo lze odeslat i všechny neodeslané hlášení do ISPOP.

Pomocí ikony editace(kl. F4) lze provést editaci záznamu, resp. editovat parametry odloženého odeslání hlášení (viz informace výše).

Pomocí ikony smazání(kl. Delete) lze smazat záznam Odloženého odeslání hlášení. Program Vás již poté nebude po spuštění upozorňovat na hlášení, která se dosud nepodařilo odeslat a nebude hlášení odesílat.