Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ako zmením na evidenčnom liste zodpovednú osobu? (úprava aj iných nepovinných polí v subjekte)

 

 

Do verzie 2.1.5:

Každú zmenu subjektu či už adresu, tlf.číslo, mailový kontakt ale tiež zodpovednú osobu alebo štatutára, zmeníte po otvorení ikony SUBJEKT a výberom, na ktorej prevádzke prípadne firme si želáte zmenu vykonať, je možné po výbere ikonky upraviť. Zobrazí sa vám okno s údajmi o danej firme a konkrétne zmenu zodpovednej osoby je možné vykonať v dolnej časti okna s možnosťou kliknutia na tri bodky kde sa otvorí okno s možnosťou pridania novej zodpovednej osoby. Následne je potrebné zmeny potvrdiť tlačítkom ok a následne uložiť. 

Od verzie 2.1.5:

Zmenu alebo nahratie zodpovednej osoby, ale aj štatutárneho zástupcu (ako aj pridanie viacerých štatutárov do kontaktov) od verzie 2.1.5 je možné vykonať cez SUBJEKTY, výberom na požadovaný Subjekt a cez Parametre pridať/ upraviť zodpovednú osobu alebo štatutárneho zástupcu.