Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do ohlásenia mi okrem nakladania s odpadmi pribudol riadok celkových vznikov, prečo?

 

 

K úprave vykazovania došlo podľa zmeny prílohy č. 2 Spôsob vypĺňania ohlásenia vo vyššie uvedenej vyhláške. Jedná sa o súhrnné množstvo vzniknutých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania, ak ide o vznik odpadu.

Téme sme sa venovali ešte v 10/2018 a viac o povinnostiach sa dočítate TU.