Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad prijaté plnenia zobrazuje všetky skladové pohyby vybraného strediska, kde bolo prijaté plnenie

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu prijaté plnenia


ikonaklávesová skratkafunkcia

bez klávesovej skratkyvýber obchodného strediska

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlač zobrazeného prehľadu
  • No labels