Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad uskutočnené plnenia zobrazuje všetky skladové pohyby vybraného strediska, kde bolo uskutočnené plnenie.

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu uskutočnené plnenia

ikonaklávesová skratkafunkcia

bez klávesovej skratkyvýber obchodného strediska

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlač zobrazeného prehľadu

Filtrovanie v prehľade uskutočnené plnenia

Unable to render {include} The included page could not be found.

  • No labels