Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad Skladové položky umožňuje zadávať nové skladové položky a zároveň umožňuje ich správu.

Skladové položky môžu byť typu:

  • odpadová položka
  • materiál a výrobok zo zhodnotenia odpadu
  • neodpadová položka

 

Prehľad Skladové položky

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu skladové položky

ikonaklávesová skratkafunkcia

Ctrl + N / Insertnový záznam

Ctrl + U / F4editácia / zmena vybranej položky

Deletezmazať vybraný záznam

Ctrl + K / F2kópia vybraného záznamu

F5obnova zobrazeného prehľadu

bez klávesovej skratkytlačové menu

bez klávesovej skratkyakcia - špecifické možnosti prehľadu skladových položiek