Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad Vozidlá zobrazuje všetky vozidlá zadané do programu a ich spojenie so subjektom (typicky prevádzkovateľ). Tento číselník umožňuje urýchlené zadávanie, kedy sa po výbere vozidla  automaticky doplní prepojený subjekt (typicky prevádzkovateľ). 

Dostupné s registrovaným modulom Sklad a Obchod.

 

Zadanie vozidla

Zadanie nového vozidla je možné kliknutím na ikonu Nový alebo stlačením klávesovej skratky Insert. Týmto sa otvorí okno pre zadanie informácií o Vozidle.

Popis jednotlivých polí
EČVevidenčné číslo vozidla (povinné)
Tárahmotnosť prázdneho vozidla v tonách
Prepravcavýber z číselníku subjektov
Poznámkatextové pole pre vlastnú poznámku k danému záznamu

 

 

EČV je možné vkladať iba veľkými písmenami. Odpadá Vám tak nutnosť kontrolovať veľkosť písmen. 

Pri vkladaní nového vozidla s rovnakým EČV Vás program upozorní, že už takéto vozidlo existuje. Vozidlo je možné aj tak uložiť.

Pri zmene EČV Vás program upozorní, že zmena sa prejaví do všetkých skladových pohybov. Ak zvolíte možnosť Nie, program zmenu neuloží. 

Popis jednotlivých ovládacích prvkov

ikonaklávesová skratkafunkcia

Ctrl + N / Insertnový záznam

Enter / F2editácia / zmena vybranej položky

Deletezmazať vybraný záznam

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlač zobrazeného prehľadu
  • No labels