Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

Následující návod Vám krok za krokem ukáže modelový příklad použití formuláře ve SKLADu Odpadů 8 v agendě Využití/odstranění.

Obsah

Co je to Využití/odstranění?

Formulář umožňující zadat nakládání s odpady jiné než předání, nebo převzetí. Typicky se může jednat např. o předruhování, recyklaci, skládkování, kompostování, produkci vlastního odpadu, ale také převedení zůstatku do dalšího roku, nebo zadání inventurního rozdílu.

O produkci vlastního odpadu, který vznikne na skladovém místě se více dočtete v Evidence produkce odpadu.

Převedení zůstatků do dalšího roku se věnuje Převod zůstatků do nového roku.

Kde najdu tento formulář?

Do Využití/odstranění se dostanete přes tlačítko v horní liště, nebo v pravém postranním menu Skladové místo ->  Využití/Odstranění.

Úplný popis celé agendy a jejích možností najdete ve Využití/odstranění.

Nový záznam využití/odstranění jde zadat (tak jako ve zbytku programu) přes ikonu Nový záznam využití/odstranění, nebo přes klávesu Insert.

 

Jak se vyplňuje?

Formulář pro využití/odstranění se skládá ze dvou karet:

  • Zaniklé položky
  • Vzniklé položky

Strana zaniklých položek

Strana se vznikajícími položky

Ukázkový příklad

V tomto příkladu bude provedeno třídění navezených třech tun objemného odpadu s kódem 200307. Z hromady s tímto odpadem se vytřídil plast, textil, dřevo a papír.

Doklad má tedy obsahovat:

OdpadTypMnožstvíNakládání
200307 Objemný odpadzánik

-3 t

R12
200101 Papír a letenkavznik+1 tA00
200111 Textilní materiályvznik+0,5 tA00
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137vznik+0,5 tA00
200139 Plastyvznik+1 tA00

Zánik

V kartě zaniklé položky se zvolí kód nakládání pro zanikající položky. Kódy si lze vybrat přes žlutou bublinu, je však třeba použít pouze takové, které jsou povolené v provozním řádu.

Pak přes tlačítko Přidat odpad přidat zanikající odpadu/(odpady). Zde se doplní kód odpadu, množství a může se doplnit jedn. cena zanikající položky (jakou cenu má zanikající položka).

Nyní je na dokladu řečeno, že zanikají 3 t objemného odpadu 200307 pod kódem nakládání R12. Nyní je třeba zadat vznik odpadů, které přetříděním vznikly.

Jaký kód nakládání použít?

Odpověď najdete ve Vašem provozním řádu, kde by měly být kódy nakládání vyjmenované. Více najdete v návodu na CI.

Za volbu správného kódu nakládání, který se promítne do evidence odpadů, nese zodpovědnost provozovatel zařízení.

Vznik

Vznik se zadá v kartě Vzniklé položky.

Vzniklé položky budou vznikat kódem nakládání pro produkci odpadu A00 (nebo BN40, pokud nedojde ke změně katalogového čísla a kategorie odpadu).Tlačítkem Přidat odpad se přidají všechny vznikající položky odpadu. Ve formuláři se opět doplní kód odpadu, množství a případně cena vznikající položky.

Po zadání všech položek se dorovná množství zániku 3 t a vzniku 3 t.

Nyní je vzorový příklad vytvořen a lze jej uložit přes tlačítko OK. Takovýto doklad lze také vytisknout jako ostatní skladové pohyby.

Lze postupovat i obráceně - tedy nejprve zadat vzniklé položky, které jsou již zvážené a dle jejich součtu zadat až poté položku se zánikem.

Podrobněji popsané funkce agendy Využití/Odstranění naleznete ve Využití/odstranění.