Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tvorba ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (príloha č. 2) je dostupná v module Odpady pod ikonkou tlač:

 

Ďalšou možnosťou tvorby ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním (príloha č. 2) je možnosť v module Odpady cez Subjekty (s použitím filtra)