Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pre tvorbu evidenčného listu zariadenia najskôr musíme zobraziť prehľad zariadenia Tento prehľad je dostupný z hlavného ovládacieho panelu. Následovne zvolíme tlač evidenčného listu zariadenia.