Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stornovat záznam OLPNO je možné, pouze pokud je ve stavu potvrzeno a pouze v případě, že při vyplňování údajů do ohlašovacího listu došlo k chybě a následně byl tento záznam označen jako potvrzený. Na rozdíl od klasického stornování přepravy dojde k propojení stornované přepravy s přepravou, která jí nahrazuje.

Storno s náhradou může provést pouze ohlašovatel přepravy a musí být zachováni původní účastníci.

Pokud nejsou zachováni stejní účastníci přepravy, je nutné OLPNO stornovat a poté založit nové s jinými účastníky a následně jej ohlašovatel / příjemce ohlásí do systému SEPNO zpětně. Jedná-li se o přepravu realizovanou mobilním zařízením, je možné změnit místa nakládky a zároveň použít storno s náhradou.

1. krok

Prvním krokem ke správnému použití storna s náhradou v modulu OLPNO, je vytvoření kopie nahrazované přepravy. Nejprve se provede označení daného potvrzeného záznamu, který bude nahrazován a následně se z něj vytvoří kopie pomocí klávesy F2, nebo ikonou v nástrojové liště.

2. krok

Důležitým krokem je editace samotné kopie záznamu, kde je třeba upravit dané parametry přepravy.

Klasickým příkladem je editace hmotností odpadů. Storno s náhradou však nelze použít v případě, že byl špatně vyplněn jeden účastník přepravy. V takovém případě je třeba využít klasického storna.

3. krok

Po úpravě kopie lze přistoupit přímo ke stornování s náhradou. To probíhá nad původním, špatně zadaným záznamem. Funkci najdete pod položkou roletkového menu OLPNO - SEPNO komunikace - Stornování přepravy nebo pod dalšími funkcemi ikony pro ohlášení přepravy () nad přehledem záznamů pod stejným názvem.

V následujícím okně se vyberte Stornování s náhradou.

4. krok

V dalším okně je potřeba uvést důvod stornování přepravy (pokud zaškrtnete Jiný je nutné ještě stručně okomentovat). V níže zvýrazněném okně se vybere předem vytvořená a zároveň opravená kopie přepravy.

5. krok

Po stornování ohlašovacího listu se změní stav záznamu na „Stornováno“

Pokud byl ohlašovatelem subjekt v roli odesílatele, musí příjemce ještě přepravu potvrdit. Pokud byl ohlašovatelem příjemce, přeprava se sama automaticky potvrdí.

Nyní jste úspěšně dokončili stornování s náhradou.