Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.  Instalace


Nainstalujte EVI 8  ve verzi 8.7.2.1, nebo novější a nastavte nový parametr „Odeslat e-maily výchozím emailovým klientem“ v parametrech programu, nebo můžete využít přímého nastavení SMTP odchozího serveru a emaily s partnerskými sestavami odesílat rovnou z EVI 8.

2.  Odeslání e-mailů z partnerských sestav

Pokud jste provedli nastavení patřičného parametru, pro odeslání  partnerských sestav zvolte standardní postup v modulu Partneři:

 

3.  Upozornění

V případě, že nechcete zobrazovat dialog před odesláním, zaškrtněte v nastavení parametrů „Nezobrazovat dialog a rovnou odeslat“.


Pokud Vám MS Outlook při odeslání přesto zobrazuje následující upozornění,

požádejte svého IT administrátora, aby postupoval dle níže uvedeného odkazu a nastavil potřebné v programu MS Outlook,

Zobrazují se upozornění na pokusy programu o přístup k informacím o e-mailových adresách nebo o odesílání e-mailu v mém zastoupení,

případně zkontroloval / upravil nastavení v registrech MS Windows takto: Programové zabezpečení nastavení nelze úspěšně nakonfigurovat při konfiguraci nastavení Simple MAPI v aplikaci Outlook 2007 pomocí objektu Zásady skupiny.

 

4.  Závěr

Po úspěšném odeslání emailů je zobrazeno informační okno.

  • No labels