Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola ověřuje, že pokud je provozovna šrédr (systém prověří v RES – Registr zařízení, zda je zde uvedený rozsah 3.2.1), zároveň má typ hlášení autovraky (4_352/2008) a je-li vyplněn List č. 2, tak by měl být zadán i List č. 5. V případě, že zařízení již není v provozu, jedná se o kontrolu, která nezabraňuje ohlášení.

Doporučení:

V evidenci Odpadů vyberte menu Možnosti -> Šablona pro list č.5 ročního hlášení (vyplňuje pouze šrédr).

Příklad: