Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Kontrola zjišťuje, zda jsou v hlášení uvedeny kódy nakládání B00 (od jiného IČO), BN6 nebo BN16. Pokud ano, pak musí být ohlašovatelem oprávněná osoba přijímat odpad a tím pádem musí být vyplněno IČZ, nebo IČOB v identifikaci provozovny na listu č. 1. 

Doporučení:

Zkontrolujte v evidenci odpadů, zda jsou uvedeny správné kódy nakládání. Pokud ano, zkontrolujte a případně doplňte k provozovně IČZ, nebo IČOB pomocí editace dané provozovny v evidenci Subjektů stisknutím tlačítka  (nebo kláv. F4). Následně data uložte kliknutím na tlačítko OK. Pokud je provozovna součástí provozního celku, stačí doplnit IČZ, nebo IČOB k provozního celku.

Příklad: