Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

Popis nové funkcionality Limity ve SKLADu Odpadů 8.

Obsah

Funkce Limity - popis

Nová funkcionalita programu SKLAD Odpadů 8 umožňuje nastavení limitů pro příjem a výkup na skladové místo.

Umožňuje:

  • nastavení limitů každému skladovému místu
  • nastavení ročního, denního a okamžitého limitu
  • překročení limitu vypíše varování

Nastavení limitů je vázané na dané skladové místo. Každé skladové místo může mít nastavené limity různě.

Funkce je přístupná od verze SKLAD 8.7.1.3.

Nastavení limitů

Limity jsou určené hmotnostní jednotkou [t]. Nastavit je lze snadno přes horní menu Skladové místo → Limity zařízení.

V okně lze nastavit následující typy limitů, které bude program kontrolovat:

Roční limit

Je součet všech příjmů a výkupů odpadů od 1.1. do 31.12. kalendářního roku.

Denní limit

Je součet všech příjmů a výkupů odpadů od 00:00 do 23:59 daného dne.

Okamžitý limit

Je součet všech příjmů a výkupů odpadů, ale i neodpadů tedy určené jako surovina/materiál/výrobek označené jako (R). Zároveň bere v potaz i odpady a neodpady vzniklé v agendě využití/odstranění. Určuje skutečnou kapacitu skladového místa.

Příjem a výkup

Nastavené limity bude nyní program sám hlídat. V případě překročení limitu při zadání příjemky/výkupky vás program upozorní, jak lze níže vidět: