Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní informace k přechodu na Firebird 3.0

Před započetím potřebných úkonů věnujte několik minut následujícím upozorněním a postupům:

 • Proces přeinstalace je nutné provést do konce roku, poté dojde k ukončení podpory nižších verzí Firebird než je 3.0.
 • Předmětem převodu a aktualizace jsou databáze DBsiso a Firebird verze 2.1 a 2.5 na verzi 3.0.
 • Před zahájením procesu přeinstalace a převodu databáze doporučujeme provést zálohu složky DBSISO a všech podsložek s databázemi
 • Přeinstalace bude vyžadovat administrátorská práva, konzultujte tedy se svým správcem IT.
 • Před zahájením ukončete všechny programy.
 • Vzhledem k existenci archivních a celostátních databází bude převod časově velmi náročný.

 

Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám pomůžeme - kontaktujte nás !!

Pokud některá z dalších vámi používaných aplikací též využívá databázi Firebird, je nutné se ujistit (např. u správce IT, výrobce SW, nebo dodavatele SW), zda nebude ohrožena následná funkčnost. I z tohoto důvodu je vhodné řešit přechod s časovým předstihem. Na jednom PC je možné používat dvě instance Firebirdu zároveň.

Pokud používáte Firebird na OS Linux je nutné přeinstalaci také provést. Na systém Linux naše firma neposkytuje podporu.

Postup přeinstalace a převodu

Z našeho webu si stáhnete dva nástroje, které vás snadno provedou kompletní přeinstalací Firebird a převodem databází. Nástroj bude vyžadovat administrátorská práva, je možné, že budete muset kontaktovat svého správce IT.

a) Přeinstalace na Firebird 3.0

Přeinstalace z Firebird 2.x na Firebird ve verzi 3.0 je velmi jednoduchá. Přesto doporučujeme obrátit se na správce Vašeho IT. Níže je uveden postup pro jednotlivé části, který je doplněn i obrázky.

Postup

 1. proveďte zálohu všech databází společnosti INISOFT s.r.o.
 2. odinstalujte stávající Firebird verze 2.x
 3. stáhněte soubor s instalací Firebird 3.0 - verzi 32-bit
 4. stažený soubor spusťte
 5. pomocí průvodce nainstalujte defaultní instanci Firebird 3.0
 6. standardní heslo je masterkey, ale můžete si zvolit libovolné a pak ho nastavit v připojení programů EVI9 a ESPI9 a databází RES

       

b) Převod databází

Tento nástroj převede všechny databáze ze zadaného adresáře (cestu lze ručně změnit) a všech podadresářů.

Popis funkce

 • záloha a obnova databází pod Firebird 2.x
 • možnost zahrnout databáze v podsložkách (doporučujeme)
 • převod databáze RESPlus
 • obnova zálohovaných databází pod Firebird 3.0

Postup

 1. proveďte zálohu všech databází společnosti INISOFT s.r.o.
 2. stáhněte soubor pro převod databází zde
 3. stažený soubor spusťte
 4. v zobrazeném okně zkontrolujte cestu k databázím, případně ji změňte
 5. zahrňte i podadresáře, protože se v nich nacházely další databáze určené k převodu
 6. zaškrtněte převod databáze RES Plus
 7. zkontrolujte cestu k databázím, případně ji změňte
 8. stiskněte tlačítko Spustit, což provede převod.
 9. po dokončení převodu stiskněte tlačítko Konec

 

Tento nástroj umožní aktualizaci databází pro verzi Firebird 3.0 bez nutnosti instalovaného Firebirdu, nebo přeinstalace na Firebird 3.0. Program lze spustit i samostatně (kvůli dodatečnému převodu databáze).

Převod databází bude trvat několik (i desítek) minut v závislosti na počtu a velikostech databází.

 

   

c) Převod databází RES Plus

Databáze RESPlus (roční a čtvrtletní) pod Firebird 3.0 lze stáhnout z tohoto odkazu. Soubor po stažení rozbalte do adresáře s databázemi RESPlus ještě před spuštěním převodu - budou přeskočeny.

d) Převod celostátních databází

Celostátní databáze z adresáře DBsiso\All (roční a čtvrtletní) pod Firebird 3.0 lze stáhnout z tohoto odkazu. Soubory po stažení rozbalte do adresáře s celostátními databázemi ještě před spuštěním převodu - budou přeskočeny.

  

Pokud máte databáze programů INISOFT i na jiném umístění, opakujte výše uvedený postup i pro tento adresář.

e) Klientská knihovna

Pokud máte aplikaci nainstalovanou na serverovém sdíleném disku a klientské stanice ji takto spouští, pak můžete nahrát klientskou knihovnu Firebird do adresáře s aplikací a nemusíte přeinstalovávat Firebird na lokálních stanicích. Knihovny lze stáhnout z tohoto odkazu a soubory rozbalit do adresáře s aplikací.

f) Starší verze Firebird 2.x

Pokud potřebujete zachovat starší verzi Firebird 2.x např. pro přístup ke starší verzi programu ESPI 9 z roku 2016 (před převodem na nový Registr zařízení), pak si můžete vytvořit druhou instanci Firebird 2.x podle návodu na této stránce.

g) Krajský registr zařízení

Pokud máte nainstalovánu webovou aplikaci Krajský registr zařízení (KRZ), pak je potřeba zajistit, aby na serveru, kde KRZ běží byl shodný Firebird, jako na databázovém serveru našich aplikací.  

 

Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám pomůžeme - kontaktujte nás !!