Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vítejte v Centru informací společnosti INISOFT s.r.o. (dále jen CI), který je určen pro software státní správy


EVI 8 Obec

 

 

 

 

  • EVI 8 Obec, ESPI 8 - používané na ORP (Obec s rozšířenou působností) a ÚMČ Praha (Úřad městské části)
  • EVI 9, ESPI 9 - používané na KÚ (Krajský úřad)
  • ODPADY Praha - používaný na MHMP (Magistrát hlavního města Praha)
  • ESPIO - používaný na KÚ, MHMP i ORP
  • ISOH  - používaný na MŽP (Ministerstvo životního prostředí) a CENIA (Česká agentura životního prostředí)

Co je Centrum informací?

V Centru informací jsou obsaženy manuály a návody popisující jednotlivé části vybraného software. Zároveň zde můžete procházet přehledy změn jednotlivých verzí daného software.

Jak se do Centra informací dostanu?

Veškeré články můžete navštívit otevřením centra informací z uvedených programů, kde se na úvodní obrazovce nachází tlačítko s odkazem na CI.
 
Vzhledem k existenci citlivých informací není možné do CI přistupovat z webového rozhraní.

  • No labels