Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis problému

Při zadání nové dávky odpadu, zadávání autovraku, apod. se může stát, že při vyvolání číselníku partnerských subjektů nevidíte partnerský subjekt, ačkoliv jste jej již několikrát použili v rámci evidence. Toto je způsobeno novou úpravou programu EVI 8, která filtruje (v okně výběru subjektu) subjekty typu sídlo bez vyplněného pole Typ identifikátoru. Úprava byla realizována pro to, aby program lépe odpovídal požadavkům vyhlášky 383/2001 sb., která Vám ukládá povinnost označit všechny subjekty používané v evidenci identifikátorem IČZ/IČP.

 

Řešení

V menu Evidence - Subjekty si najděte požadovaný subjekt (typ sídlo). Stiskem klávesy F4 - změna subjektu otevřete editaci subjektu a doplňte IČZ, nebo IČP subjektu. Identifikátor IČZ nebo IČP si ideálně zjistěte přímo od partnera.

Po vyplnění Typu identifikátoru (IČZ, IČP) se již bude daný subjekt zobrazovat v okně výběru subjektu.

 

Více o používání IČZ/IČP v programu EVI 8 se dozvíte v návodu Používání IČZ a IČP v programu EVI 8