Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud jste provedli aktualizaci databáze RES Plus na verzi 01/2023 nebo novější a potřebujete podat hlášení do ISPOP za rok 2022, pak se můžete vrátit k předchozí verzi databáze RES Plus 12/2022 pomocí tohoto aktualizačního balíčku: Databáze RES Plus 12/2022. Při instalaci na všechny dotazy kladně odpovězte.