Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda nepředáváte odpad jiné než oprávněné osobě s IČZ / IČOB. 

Doporučení:

Pokud předáváte odpad partnerovi s jiným IČO než je Vaše, musí to být oprávněná osoba s vyplněným IČZ / IČOB. 

Kontrolu a případnou opravu vyplnění či doplnění IČZ / IČOB daného partnera provedete v kartě Subjekty, kde můžete v případě potřeby, po zvolení daného subjektu, záznam pozměnit pomocí klávesy F4 nebo ikonou Změnit subjekt, která je zvýrazněná na obrázku.

Pokud máte zakoupenu databázi RES Plus, pak můžete IČZ doplnit pomocí tlačítka RES vedle Typu identifikátoru IČZ. Stejným způsobem lze doplnit i IČOB pro typ identifikátoru IČOB.

Příklad: