Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úvod

Od verze programu EVI 8.6.0.1 lze odesílat hlášení Zařízení podle §14 odst 2. (použití upravených kalů na zemědělské půdě) do ISPOP. Toto je návod, jak při tomto odesílání postupovat.

Postup

Na úvodní obrazovce EVI 8 zvolte vpravo ISPOP -> Zařízení

 

V případě, že ještě nemáte zadán popis zařízení §14 odst. 2, tak klikněte na tlačítko upravit

 

Na nově otevřeném okně klikněte na nové zařízení  a vyberte, že se jedná o Zařízení podle §14 odst 2. (použití upravených kalů na zemědělské půdě)

 

Vyplňte popis zařízení a schválené odpady

 

Na úvodní obrazovce EVI 8 zvolte vpravo ISPOP -> Zařízení


Překontrolujte správně vybraný subjekt - dané zařízení a druh změny, datum změny stavu a vyberte volbu Zařízení podle §14 odst. 2 (použití kalů na zemědělské půdě)

 

V případě, že posíláte první hlášení o změně jednoho daného stavu, zvolte Řádné hlášení, v případě opravy některých údajů zvolte Doplněné hlášení a doplňte evidenční číslo řádného hlášení (viz. emailová komunikace od ISPOP)

 

Nastavte umístění a název exportního souboru.

 

Centrální kontrola MŽP nesmí obsahovat chyby.

 

Validujte Vaše hlášení a následně vyberte, jak chcete hlášení odeslat.

 

Pokud je hlášení úspěšně validováno, ISPOP jej bez problému může přijmout.