Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Účel servisního nástroje

Produkt RES Servis je nástroj, s jehož pomocí lze spravovat a aktualizovat produkt RES Plus. Dále je možné spravovat jeho napojení na software společnosti Inisoft.

Distribuce

Servisní nástroj je obsažen v instalační kompilaci produktů RES Plus a RES Partner a je instalován do stejného umístění jako samotná databáze respektive do složky s umístěním klientské části produktu RES Partner. Instalátor vytváří zástupce v nabídce Start a zároveň na konci instalace provádí automatické spuštění ve speciálním režimu, který rovnou otevře funkci registraci příslušného produktu, pokud jsou splněny odpovídající podmínky.

  1. V registrech Windows je zapsána platná cesta k databázi (což by měla být vždy, protože ji tam zapisuje instalační průvodce)
  2. Registrace je potřeba ( = neexistuje žádná platná registrace produktu pro příslušnou verzi databáze)

 

Popis funkcí

Program má ve standardním režimu spuštění podobu jednostránkového formuláře se všemi dostupnými funkcemi:

Nastavení cesty k databázi

Bez řádně nastavené cesty k databázi RES Plus nedává program žádný smysl, a proto jsou v takovém případě všechny ostatní funkce nepřístupné. Stisknutím tlačítka Nastavit se vyvolá standardní funkce připojení k Firebird databázi. Výchozí cesta se načítá z registrů Windows, kam je zaznamenána při instalaci nebo při každém ukončení samotného servisního nástroje.

Registrace

Nástroj RES Servis již nově neumožňuje registrovat produkt RES Plus. Pro program RES Partner byla volba registrace zachována. Registrace programu RES Plus se nyní provádí pomocí programů, ze kterých do databáze uživatel přistupuje. Tj. EVI 8 SKLAD Odpadů 8, Obal 8.

Zvýrazněným tlačítkem Registrace RES Partner se spustí funkce servisního nástroje - registrace. RES Partner je možné registrovat dle obvyklých standardů buď online prostřednictvím webové služby, nebo telefonicky. Registrace se zapisují zabezpečeným způsobem do souboru REG.IDB, který se nachází ve stejném umístění, jako samotná databáze RES Plus.

U produktu RES Partner se s ohledem na jiný způsob licencování zobrazuje místo tabulky pouze textová informace o datu, kdy byla provedena registrace pro příslušnou verzi databáze a počítač (resp. uživatele v terminálovém režimu).

Jak správně zaregistrovat program EVI 8 se dozvíte v odkazu zde.

Aktualizace databáze

Oddíl Aktualizace slouží pro snadnou aktualizaci databáze RES Plus prostřednictvím systému iniUpdate, obdobně jako je tomu v programech EVI8, SKLAD Odpadů a OBAL8. Po spuštění nástroje ResServis se provede kontrola verze vystavené na internetu, která se zobrazí v políčku Verze ke stažení. Pokud má nová verze ke stažení jinou obchodní verzi než používaná, zobrazí se upozornění, že bude po aktualizaci vyžadována nová registrace. Obsah políčka Stav a význam tlačítka umístěného vpravo od něj se mění podle toho, v jaké fázi se stažení nachází:

Aktualizační balík se stahuje do databáze DBUPDATE.FDB, která se nachází ve stejném umístění, jako samotná databáze RES Plus. Předmětem aktualizace je i samotný nástroj ResServis, proto je během instalace nové verze zobrazena výzva k jeho ukončení.

Protože je aktualizace prováděna metodou nahrazení celého databázového souboru, je ji možné provádět pouze v případě, že je databáze připojena lokálně, tedy že je umístěna přímo na počítači, kde se aktualizace provádí.

Propojení s programy EVI8, SKLAD Odpadů 8 a OBAL8

Tato funkce slouží pro zapsání cesty k databázi RES Plus do databáze DBINI, odkud si ji načítají klientské programy. Zjednodušuje se tím propojení programů s databází RES Plus.

Pokud není automaticky nalezena cesta ke správné databázi DBINI, je ji možné nastavit ručně stisknutím tlačítka Nastavit. Po stisku tlačítka Propojit s RES se provede samotný zápis cesty k databázi RES Plus do databáze DBINI.

Propojení se provádí automaticky v rámci instalace databáze RES Plus. Nastavení cesty lze také provést ručně přímo v klientských programech.