Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Po kliknutí na ikonu Období na svislé liště programu v sekci Ostatní nebo pomocí příkazu Období z horní lištové nabídky lze nastavit časové období, které vymezuje rozsah veškeré práce s evidencí odpadů, přepravy NO, autovraků, zpětného odběru apod. Ve všech přehledech i tiskových sestavách se vyskytují pouze ty záznamy, které odpovídají zvolenému období. Dále se zde můžete pomocí jednotlivých tlačítek přepnout na již vytvořený archiv dat – viz kapitola Archivace dat.
Program Vám neumožní vyplnit nesmyslný údaj např. 1.15.2006 a kontroluje též logiku nastavených údajů (datum od nesmí být větší než datum do). Pro zjednodušení zadání ročního období vám program nabízí několik variant. Pomocí volby Jiné období lze zvolit libovolné platné datum.

Pozn.: Upozornění: Pokud pořídíte záznam o odpadu s datumem, který nebude v rozmezí nastaveného období, pak se tento údaj uloží, avšak v evidenci nebude zobrazen do doby správného nastavení období. 

PŘECHOD NA NOVÝ EVIDENČNÍ ROK (NEPLATÍ PRO EVI OBEC)

  1. Změnou systémového datumu např.na rok 2014 ve vašem PC dochází k nastavení období v hlavní databázi na interval od 1.1.2014 do 31.12.2014. Tato databáze by měla vždy obsahovat pouze takové záznamy, které odpovídají aktuálnímu roku. Pokud potřebujete zpětně doplnit údaje za rok 2013, zvolte na formuláři „Nastavení období" volbu Nastavit rok 2013 v hlavní databázi.
  2. V roce 2013 doplňte všechny záznamy do evidence odpadů. Poté si překontrolujte na přehledu „Karta odpadů", zda máte rovnovážnou bilanci u všech druhů odpadů. Sloupec „Rozdíl" by měl být prázdný. Roční hlášení se na obec s rozšířenou působností odevzdává vždy s rovnovážnou bilancí (množství + se musí rovnat množství -). Pokud jste k 31.12.2013 nestihli všechny odpady zneškodnit, pak musí být k 31.12.2013 uskladněny tj. zaneseny do evidence pod kódem nakládání XN5 (písmenko X může nabývat hodnoty AB i C). Na kartě odpadů lze použít funkci pro vytvoření dávek z rozdílů, která Vám pro vyrovnání bilance vždy u konkrétního druhu odpadu nabídne příslušnou dávku.
  3. Všechny vytvořené dávky k 31.12.2013 pod kódem XN5 je dále potřeba zaznamenat do nového roku pod kódem nakládání C00 a datem 1.1.2014. Tuto transakci můžete provést pomocí funkce Převod zůstatků do nového roku (editor Subjekty nabídka Možnosti/Hromadné operace). 
  4. Po převodu zůstatků do nového roku a po vytištění hlášení a exportu dat na obec s rozšířenou působností doporučujeme provést archivaci dat  za rok 2013. Tím se Vám ve formuláři „Nastavení období" zpřístupní tlačítko na přepnutí k archivu roku 2013. Do archivní databáze lze vkládat i měnit údaje, lze provádět všechny tisky i exporty dat. Upozornění: Pokud používáte hlavní databázi DBINI.GDB resp. program EVI 8 společně s programem SKLAD Odpadů, proveďte před archivací také všechny potřebné kroky pro ukončení a uzavření dané evidence za rok 2013 viz dokumentace k programu SKLAD Odpadů 8.


 

 

  • No labels