Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Pomocí tlačítka POH 2018 na svislé liště programu v sekci Sestavy můžete vytvořit Plán odpadového hospodářství pro původce.  Podmínkou tvorby POH je, abyste měli ve vašem počítači nainstalován program MS Excel a MS Word.

Změna režimu modulu POH

Ekoauditová novela účinná od 1.10.2013 zrušila povinnost zpracovávat POH původcům a oprávněným osobám. Tato povinnost zůstává již jen na obcích s roční produkcí více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Zároveň se zásadním způsobem změnila metodika zpracování POH na všech úrovních státních správy a některá data požadovaná v POH není možné získat z údajů v evidenci odpadů. Z těchto důvodů EVI 8 nepodporuje modul POH podle nové legislativy pro období 2015 - 2024.

Získání dat pro zpracování POH z EVI 8

Program EVI 8 obsahuje funkce, které mohou v případě potřeby posloužit ke zpracování POH pro období 2015 - 2024. Jedná se zejména o funkci Porovnání v časových řadách v menu Subjekty - Kontroly - Odpady a dále další přehledy dostupné v sekcích Odpady a Sestavy. Pro podrobné ruční zpracování dat v EVI 8 lze využít i modul SQL přehledy.

Nabídka poradenství společnosti INISOFT s.r.o.

Při zpracování POH nabízíme našim zákazníkům služby oddělení Poradenství. Nabízíme jak kompletní zpracování POH tak i aktivní spolupráci na jeho vytváření (s podporou dat získaných z EVI 8). V případě zájmu o tyto služby nás neváhejte kontaktovat.

  • No labels