Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola ověřuje na listu č. 1 Ročního hlášení úplnost údajů o osobě, která hlášení vyplnila včetně telefonického a e-mailového kontaktu.

Doporučení:

Údaje o osobě, která hlášení vyplnila, se v programu zadávají v editoru Subjekty, ve kterém nejprve kurzorem vyberte záznam = ohlašující subjekt, a poté v horní liště Možnosti -> Parametry subjektu (nebo rovnou tlačítko ). V Parametrech subjektu označte levé části okna položku Roční hlášení (příloha 20, ...), ČSÚ a v pravé části zvolte záložku Tiskové sestavy. Zde vyplňte aktuální informace o osobě, která hlášení vyplnila (jméno, příjmení, telefon, e-mail).

Příklad:

Tip:

Údaje o osobě, která hlášení vyplnila, je nutné zadat u každé provozovny či subjektu, za který ohlašujete. Pro snadnější vyplňování těchto údajů lze použít funkci pro Opis parametrů minulého subjektu (kláves. zkr. Ctrl + F2) tj. položek, které jste do programu zadávali při poslední editaci. Kláves. zkr. použijte ve chvíli, kdy stojíte v jednom z editačních polí pro vyplnění údajů o osobě, která hlášení vyplnila. Program si poslední vkládané údaje pamatuje do doby ukončení programu.