Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Pro ohlašovatele typu Skládka (je detekováno dle použitého kódu nakládání v evidenci odpadů) je povinnost příložit kopii výpisu bankovního účtu k ročnímu hlášení.

Doporučení:

Kopii výpisu můžete přiložit k hlášení v evidenci Subjektů na dané provozovně, kde vyberete v horní listě Možnosti -> Parametry subjektu.V levé části okna vyberete Roční hlášení (příloha č. 20, ...), v pravé části záložku List č.4. Klikněte na tlačítko Údaje o skládce a na záložce Tabulka č.1 vyberte Nahrát přílohu. Zároveň platí, že tento soubor musí mít příponu PDF (jiná není povolena) 

Příklad: