Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola ověřuje správný formát IČZ u ohlašovatele typu oprávněná osoba. U ohlašovatele se z kódů nakládání použitých v evidenci vyhodnotí, zda se jedná o oprávněnou osobu. Pokud ano kontroluje se, zda je ohlašovatel identifikován hodnotou IČZ ve tvaru dle vyhlášky.

Formát identifikačního kódu zařízení je CZXYYYYY, kde

X

je označení kraje (tak jako u registračních značek u automobilů)

YYYYY

je pořadové číslo evidovaného zařízení (přiděleno místně příslušným KÚ)

RZ

kraj

A

Hlavní město Praha

C

Jihočeský

B

Jihomoravský

K

Karlovarský

H

Královehradecký

L

Liberecký

T

Moravskoslezský

M

Olomoucký

E

Pardubický

P

Plzeňský

S

Středočeský

U

Ústecký

J

Vysočina

Z

Zlínský

Doporučení:

Zjistěte, zda je IČZ na formuláři subjektu správně vyplněno (viz obrázek níže). Případně pokud máte zakoupen RES, můžete doplnit pole IČZ tlačítkem RES vpravo. Změnu potvrďte tlačítkem OK.

Příklad: