Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola zjišťuje chybně vyplněné množství na dávce odpadu a to v případě, kdy položka množství obsahuje stejnou hodnotu jako kód odpadu.

Doporučení:

Opravu provedete přímo v evidenci Odpadů na chybném záznamu, který je uveden v protokolu. Použijte klávesu F4 nebo ikonu  a upravte chybně zadané množství.

Příklad:

Vysvětlivka k příkladu (obrázku): Zde je chybně uvedeno množství (200301 tun). Tato chyba vznikla přepsáním kódu odpadu do položky Množství. Pro opravu stačí uvést hmotnost odpadu dle skutečnosti.