Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství

 • Roční hlášení o odpadech za předchozí rok
 • Ohlašování provozování zařízení, obchodníků, skladů u původců, dopravců odpadů, zprostředkovatelů v aktuálním roce
 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Původce odpadů: přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 600 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za celý předchozí rok, vzniká mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb. s termínem do 28. února za každou samostatnou provozovnu (viz zákon).

Oprávněná osoba: bylo-li zařízení alespoň jeden v daném roce v provozu, vzniká mu ohlašovací povinnost do 28. února a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.). Pokud zařízení nenakládalo v daném roce s odpadem, ale bylo alespoň jeden den v roce v provozu, musí podat prázdné (nulové) hlášení dle předchozí věty.

Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP)

Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech, jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP nebo správní obvod hlavního města Prahy – SOP. Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard vydaný Ministerstvem životního prostředí pro daný ohlašovací rok (viz www.mzp.cz). Více o ohlašování prostřednictvím ISPOP se můžete dočíst zde v zákoně č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP.

Registrace v ISPOP

Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován a to prostřednictvím portálu CRŽP (Centrální registr životního prostředí). Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na těchto stránkách CRŽP.

Upozornění: Provozovatelem ISPOP i CRŽP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese www.cenia.cz.

Tvorba hlášení

Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh lze vytvořit v elektronické podobě pomocí specializovaných počítačových programů nebo webových formulářů, které naleznete na této internetové stránce www.ispop.cz.

Způsoby ohlašování

Podání hlášení o odpadech do ISPOP lze učinit následujícími způsoby:

 1. Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): uednwmb.
 2. On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP).

Pozn.: Webové formuláře obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software).

Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě

Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení.

U všech hlášení do ISPOP došlo od 1. 9. 2016 k automatické autorizaci. Není tedy nutné již zasílat listinné Potvrzení ani připojovat kvalifikovaný elektronický podpis z důvodu autorizace. Samotný proces zaslání hlášení (online nebo datovou schránkou) zůstává nezměněn, odpadá jen nutnost autorizace. Z důvodu automatické autorizace hlášení bude docházet ke kontrole oprávněnosti odesílatele hlášení. To znamená, že účet, pomocí něhož je hlášení odesíláno (přihlašovací údaje do ISPOP nebo vlastník ISDS), musí být svázán se subjektem (IČO), za který je ohlašováno, a to přímo nebo pomocí zmocnění.

Autorizace Registračních formulářů při registraci do ISPOP zůstává zachována!

Zmocnění

Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více informací naleznete na této internetové adrese CRŽP.

 

13 Comments

 1. Tomáš Čejchan, Vyjádření ve středu (7.12.2016), po návštěvě na CENII. Michal

 2. Tomáš Čejchan Ivana Vitmajerová Václav Kuncl Tome,  v jednoduchosti je krása a tak za mne si myslím že je to v pořádku. Přidal jsem jen dvě poznámky na zvážení. Odkaz na zákon 25/2008 Sb., což může být přínosné. "Formulace první registrace", je na zvážení.

 3. Tomáš Čejchan, Michal Horník, Václav Kuncl, Tome Michalovo vyjádření ber jako finál, absolvoval včera školení s CENIÍ zaměřené na ohlašování za rok 2016 do ISPOP a je tedy dokonale informován. Vašek je celý týden na školení ADR v Pha a vyjadřovat se tedy nebude. Děkuji.

 4. Ivana Vitmajerová, Michal Horník Václav Kuncl, Tomáš Čejchan: Ahoj, vytvořil jsem na to samostatnou microsite https://www.inisoft.cz/ispop, která bude dostupná ze stránky Odpady.cz.

   1. Ivana Vitmajerová, Michal Horník Václav Kuncl, Tomáš Čejchan: odkaz na tu stránku by mohl jít na všechny ORP v nějakém info e-mailu (smile).

 5. Petr Grusman, Michal Horník, Václav Kuncl, Tomáš Čejchan Ahoj. Předpokládám, že až poté, co na ni pověsíme info o tom, že  Odpady.cz již neumožňují odeslat roční hlášení za rok 2016. Návrh jsem nenašla v Confluence, ale zjistila jsem, že pracovní verze už to je (smile)

  1. Dneškem i na ostré (wink), projděte si to prosím, zda ok.

 6. Na dalších dvou podstránkách jsou umístěny obrázky, jejichž autorem je (pokud si to dobře pamatuju) Petr. V průběhu let jsme je upravovali pouze textově. I letos jsme je již upravili, řešili jsme i jejich nějaké grafické občerstvení - uvidíme do konce tohoto týdne, zda něco vymyslíme... Pokud ano, tak by se to týkalo pouze historie DS

  Sice nejsem příznivce zasílání e-mailů, ale v tomto bych udělal výjimku. Poslal bych na všechna ORP odkazy, zároveň i novinku do EVI8 Obec a ESPI8. Ideálně ještě před Vánocemi. Navrhuji nějak rozšířit, upravit stránku, co vytvořil Petr. Informace by logicky měla být i na odpady.cz.

  Petr Grusman, Ivana Vitmajerová, Unknown User (jenik), Unknown User (doubova)

 7. Tomáš Čejchan, Ivana Vitmajerová, Unknown User (jenik), Unknown User (doubova): Ahoj, tak stránku https://www.inisoft.cz/ispop jsem rozšířil i o ta grafická schémata. Odkaz na tuto stránku je i na Odpady.cz. Lze tedy zaslat e-mail na ORP, kde by bylo dobré mj. uvést i souhlas s tím, aby tyto informace mohly využít a volně šířit.

  1. Unknown User (jenik)

   Petře moc se mi to líbí, ani jsem nevěděl, že něco takového existuje. Již jsem s Tomášem hovořil a dohodli jsme se, že vytvořím návrh jednoduchého informačního e-mailu (odkazující na naši microsite). Ten si následně schválíme a na ORP odešleme.

   1. Unknown User (jenik)

    DM jsem vytvořil tak, aby co nejvíce odpovídal osobnímu emailu, který bychom poslali na jednotlivé zaměstnance ORP. Dále jsem k němu rovnou připojil i PF 2017, jeho zahrnutí nechám na zvážení. Více zde: 2016-12-19 - ORP1219 Popis ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2017.

    Info: Petr GrusmanTomáš ČejchanIvana VitmajerováUnknown User (doubova)