Title: Kontrola MŽP pro odpady  
Author: Tomáš Čejchan 09.12.2016
Last Changed by: Tomáš Čejchan 04.01.2021
Tiny Link: (useful for email) https://ci.inisoft.cz/x/eImv
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Kontrola MŽP
Children (103)
    Page: 1. Kontrola vyrovnané ABC bilance
    Page: 2. Kontrola +/- bilance v rámci odpadů vznikajících z autovraků
    Page: 3. Subjekt má nevyrovnanou +/- bilanci odpadů vznikajících z autovraků
    Page: 4. Kontrola na množství kusů vybraných autovraků – Subjekt má nevyrovnanou bilanci množství kusů vybraných autovraků
    Page: 6. Kontrola meziročních převodů
    Page: 8. Kontrola správného vyplnění kódů nakládání a partnera v případě dovozu/vývozu – Chybný kód nakládání u zahraničního subjektu (přípustné kódy jsou BN6, BN16, xN7, xN17)
    Page: 9. Kontrola Dovoz/Vývoz vs. partner = zahraniční subjekt
    Page: 11. Kontrola existence evidence u Občana bez IČ
    Page: 12. Kontrola vyplněné finanční rezervy v případě skládkování odpadu a rekultivace
    Page: 13. Kontrola formátu IČ
Labels
Global Labels (2)