Search

Help

Page 1 of 1. Showing 4 results (0,01 seconds)

 1. Šablony OLPNO

  Přehled Šablony OLPNO je dostupný v modulu OLPNO pod příslušným tlačítkem v horní nabídkové liště. TlacitkoSablonyOLPNO.png Umístění tlačítka na horním panelu Přehled šablon OLPNO Přehled šablon obsahuje stejné ovládací prvky jako přehled OLPNO, umožňuje tedy vytvářet, kopírovat, editovat a mazat šablony ohlašovacích
 2. Nastavení modulu OLPNO

  a čas ukončení přepravy Pokud se na ohlašovacích listech nemá tisknout datum a čas ukončení přepravy, zaškrtne se tento parametr OLPNO Počet prázdných řádků … )" Určení, zdali se bude tisknout sloupec Korekce množství (t), který umožňuje ruční zápis skutečné hmotnosti pro následnou opravu OLPNO. ADR Počet prázdných řádků
 3. Modul OLPNO

  Modul OLPNO je určen pro tvorbu a tisk Ohlašovacích listů nebezpečných odpadů podle Přílohy 22 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady … v rámci modulu OLPNO pracovat i s ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Obsah olpno modulolpno sepno
 4. Evidence OLPNO

  Přehled OLPNO je dostupný ve stejnojmenném modulu OLPNO pod příslušným tlačítkem na horním panelu. TlacitkoOLPNO.png Umístění tlačítka na horním panelu Přehled OLPNO V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny záznamy o přepravě nebezpečných a ostatních odpadů pro vybraného evidenta za zadané období. Interval Období lze