Search

Help

Page 1 of 1. Showing 1 results (0 seconds)

  1. Databáze

    nastavení pro Express instanci SQL serveru Záloha a obnova databáze Možnosti zálohy a obnovy jsou dostupné pouze pro hlavní databázi a databázi příloh. Databáze RES neobsahuje žádná uživatelská data, není tedy potřeba ji zálohovat a pro její obnovu stačí opětovná instalace. Záloha databáze Formulář zálohy databáze