Search

Help

Page 1 of 1. Showing 3 results (0,01 seconds)

  1. Hlášení o produkci a nakládání s odpady

    . První je INISOFT kontrola, kdy proběhne několik desítek kontrol v rámci programu. Druhou kontrolou je ISPOP validace, při které dojde k odeslání hlášení do systému ISPOP "nanečisto", následně ISPOP vrátí, zdali hlášení je nebo není možné přijmout a případná upozornění. INISOFT kontrola Součástí programu ENVITA
  2. Přihlášení k CRŽP

    Pro účely komunikace se systémy ISPOP či SEPNO je nutné přihlášení do Centrálního registru životního prostředí (CRŽP) https://crzp.mzp.cz/, které se provádí … pro systému jsou následovné: ISPOP sekce Konfigurace a ohlašování SEPNO sekce Přihlášení do SEPNO Spravaprihlaseni.png Správa přihlášení cržp ispop sepno
  3. Odeslání hlášení o produkci a nakládání s odpady

    o odpadech do ISPOP je v IS ENVITA jednoduché. Prvním předpokladem je naplněná a zkontrolovaná evidence odpadů pro danou provozovnu. Dále doporučujeme … . Popis veškerých kontrol je uveden v samostatné sekci Kontroly dat před odesláním hlášení do ISPOP. Odstraněním všech chyb a případně i upozornění máte data