Search

Help

Page 1 of 1. Showing 2 results (0,01 seconds)

  1. Subjekty

    Číselník subjektov obsahuje všetkých partnerov, od ktorých sa odoberá alebo sa im predáva odpad/surovina, tak i prevádzkarne, za ktoré sa vedie evidencia. Subjekty sú spoločné pre všetky moduly programu. Tieto subjekty môžu byť rôzneho typu: Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ Obec Zahraničná firma Fyzická
  2. Postup párovania subjektov

    1. Synchronizácia subjektov podľa zdrojového systému Ak je zaškrtnuté " Synchronizácia subjektov podľa zdrojového systému ", hľadajú sa identické subjektysubjektu). Táto hodnota nie je povinná, takže ak nie je zadaná, prebieha synchronizácia podľa bežného postupu v bode 2. Ak je taký subjekt v dátach v Envite nájdený