Search

Help

Page 1 of 1. Showing 5 results (0 seconds)

 1. Sklady - nastavenie číselných radov

  Číselné rady Číselný rad dokladov sa dá prispôsobiť v prehľade Sklady. Po stlačení možnosti image2019524 13:50:28.png sa zobrazí zoznam dokladov so svojimi … tlačidla výkričníka. Táto zmena nie je povinná. DokladyZmenaCiselneRady.png Súvisiaca dokumentácia sklady
 2. Sklady - skladové doklady - filtrovanie položiek podľa činnosti

  Na skladových dokladoch sa ponúkajú len tie skladové položky, ktoré majú nastavenú zodpovedajúcu činnosť. Vďaka tomuto filtrovaniu nie je umožnené vytvoriť "chybný" skladový pohyb s danou skladovou položkou a následný chybný prevod do evidencie odpadov. Činnosti skladu sa vyberajú pri zakladaní skladu, viac informácií
 3. Sklady - uzávierka skladu

  Uzávierka skladu Uzávierka slúži k zamedzeniu tvorby nových záznamov alebo zmeny na už vytvorených skladových dokladoch do dátumu uzávierky (vrátane). To znamená, že nepôjde založiť nový záznam, nepôjde ani zmeniť alebo zmazať predtým vytvorený skladový doklad. uzavierkaskladu.png Na záložke Zabezpečenie (zobrazuje
 4. Sklady - přehled čerpání licence programu

  Počet skladových evidencí V přehledu Sklady je možné zobrazit jednoduchý přehled zobrazující přehled dostupných a využívaných skladových evidencí. Zobrazení počtu evidencí je dostupné z přehledu Sklady pomocí ikony image2020721 13:23:15.png v pravém horním rohu přehledu. Celkový počet skladových evidencí je vypočítán
 5. Sklady

  Prehľad Sklady umožňuje založiť a spravovať všetky miesta, kde sa povedie skladová evidencia. Zároveň je sklad previazaný so subjektom (prevádzkarňou), vďaka … evidencia odpadov. Jednu prevádzkareň je možné previazať s viacerými skladmi. Zadanie nového Skladu Zadanie nového Skladu je možné kliknutím na ikonu "Nový" alebo