Search

Help

Page 1 of 1. Showing 3 results (0,01 seconds)

  1. Záznam dávky odpadu

    Vlastný prehľad "Odpady" je rozdelený na dve časti, jednotlivé dávky odpadu sa nachádzajú v spodnej polovici a majú klasické ovládacie prvky (nový záznam, upraviť záznam, odstrániť záznam, vytvorenie kópie záznamu, obnovenie prehľadu a tlač prehľadu). Prehľad všetkých dávok odpadov zobrazuje informácie o vytvorených
  2. Karta odpadov

    Vlastný prehľad Odpady je rozdelený na dve časti, karty odpadov sa nachádzajú v hornej polovici a majú klasické ovládacie prvky (nový záznam, upraviť záznam, odstrániť záznam, vytvorenie kópie záznamu, obnovenie prehľadu a tlač prehľadu). Prehľad všetkých kariet odpadov zobrazuje základné súhrnné informácie o danom
  3. Modul Odpady

    přepracovat odpady