Search

Help

Page 1 of 1. Showing 10 results (0,01 seconds)

 1. 1.0.0.4 - Import a Export dát

  Zmeny proti predchádzajúcej verzii oprava dátového typu pre niektoré polia vzťahujúce sa k platcovi DPH Dokumentácia Názov Plná štruktúra 1) Dokumentácia Poznámka Base OBase.xsd CommonSK OCommonSK.xsd IniTransport OIniTransfer.xsd 1) Na použitie sa zruší "O" v názve súboru. Názov Plná štruktúra 1) Dokumentácia Poznámka
 2. Spätná kompatibilita

  Od verzie programu ENVITA (2.0.3) je Import a Export dát (1.0.1.0) spätne kompatibilný a je možné vykonávať Import dát zo starších verzií. Podľa rôznych kombinácií čísla verzie v importnom .xml súbore a verzie Importu a Exportu dát v programe ENVITA môžu potom nastať situácie: Import je zablokovaný Ak sa číslo verzie v
 3. 1.0.0.1 - Import a Export dát

  Zmeny proti predchádzajúcej verzii rozšírenia o synchronizačný kód "KodSynchro" Dokumentácia Názov Plná štruktúra 1) Dokumentácia Poznámka Base OBase.xsd CommonSK OCommonSK.xsd IniTransport OIniTransfer.xsd 1) Na použitie sa zruší "O" v názve súboru. Názov Plná štruktúra 1) Dokumentácia Poznámka Base SBase.xsd CommonSK
 4. 1.0.1.1 - Import a Export dát

  Zmeny proti predchádzajúcej verzii Oprava chýb Už možno vybrať importný súbor obsahujúci bodku Úpravy Drobná zmena vzhľadu exportného okna Dokumentácia Názov Plná štruktúra 1) Dokumentácia Poznámka Base OBase.xsd CommonSK OCommonSK.xsd IniTransport OIniTransfer.xsd Ukážka importného súboru (odpady).xml importevidence.x
 5. 1.0.1.2 - Import a Export dát

  Zmeny proti predchádzajúcej verzii Úpravy možnost přidat příznak, že se jedná o odpady od občanů obce příprava na přenos informací pro otevření záznamu v cizím systému Oprava chýb Dokumentácia Názov Plná štruktúra 1) Dokumentácia Poznámka Base CommonSK IniTransport Ukážka importného súboru (odpady).xml importevidence.x
 6. 1.0.1.0 - Import a Export dat

  Zmeny proti predchádzajúcej verzii Oprava chýb oprava povinnosti vyplnenia adresy prevádzkarne u ZF (zahraničného subjektu), adresa prevádzkarne je u ZF povinná Úpravy úpravy dané legislatívou, pridaná nová hodnota pre miesto pôvodu odpadu, skratka SZ zmena spôsobu verziovania importu spätná kompatibilita ak sa číslo v
 7. 1.0.0.0 - Import a Export dát

  Zmeny proti predchádzajúcej verzii definícia dátového štandardu pre import a export Dokumentácia Názov Plná štruktúra 1) Dokumentácia Poznámka Base OBase.xsd CommonSK OCommonSK.xsd IniTransport OIniTransfer.xsd 1) Na použitie sa zruší "O" v názve súboru. Názov Plná štruktúra 1) Dokumentácia Poznámka Base SBase.xsd Comm
 8. Postup párovania subjektov

  1. Synchronizácia subjektov podľa zdrojového systému Ak je zaškrtnuté " Synchronizácia subjektov podľa zdrojového systému ", hľadajú sa identické subjekty podľa: Označenia systému v XML tag <Sign> (jeden údaj v hlavičke súboru) Rovnaké hodnoty kódu synchronizácie v XML tag <KodSynchro> (unikátny údaj u každého subjektu
 9. Dátový štandard

  Zoznam zmien Import a Export dát https://ci.inisoft.cz/pages/viewpage.action?pageId=50233957 import export importexport
 10. Export & Import

  Modul Import umožňuje importovať dáta subjektov a dávok odpadov do programu ENVITA a to nielen z iného programu ENVITA, ale i od ostatných výrobcov SW. Export Postup exportu dát Pre export dát v programe ENVITA použite v module Odpady tlačidlo Export evidencie. Zaškrtnutím príkazu "Exportovať všetky subjekty v evidenci