Search

Help

Page 1 of 1. Showing 4 results (0,01 seconds)

 1. Sprievodca vedením evidencie odpadov u pôvodcu s povolením zariadenia na zhodnotenie odpadov

  Táto stránka nadväzuje na sprievodcu vedením evidencie u pôvodcu odpadov. https://ci.inisoft.cz/pages/viewpage.action?pageId=35422501 Založenie prevádzky – zariadenie na zhodnotenie odpadov Najskôr je nutné založiť (napr.kópiou subjektu) novú prevádzku, kde si zadefinujeme že sa jedná o zariadenie. Postup pre správne
 2. Spätná evidencia odpadov a vznik odpadu

  Keď robím priebežnú evidenciu odpadov spätne na základe vážneho lístka alebo FA od napr. zberovej spoločnosti, je potrebné vytvárať aj vznik odpadu? Áno je a to v zmysle Vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti č. 366/2015 Z.z https://www.slovlex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2015/366/20190101. je nutné vies
 3. Evidencia výrobkov a materiálov na zariadení

  § 3a vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti znenie účinné od 01.01.2021 Evidencia a ohlásenie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu k § 17 ods. 1 písm. m) zákona § 23e ods. 1 vyhlášk
 4. Sprievodca vedením evidencie odpadov u pôvodcu

  Táto stránka obsahuje stručného sprievodcu vedením evidencie u pôvodcu odpadov. Založenie karty odpadov Najskôr je nutné založiť kartu odpadu, ktorý vzniká v prevádzkarni. Ako správne založiť kartu odpadov je popísané v Užívateľskej príručke https://ci.inisoft.cz/pages/viewpage.action?pageId=35422239, v článku Karta od