Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Image Removed
Nastavenie parametrov váženia

Image RemovedKonfigurácia váženia a zadávania hmotnosti
Section
Column

Nastavenie

Pri prvom spustení Vás program odkáže na Nastavenie parametrov Váženia. 

Umožniť váženie / zadávanie hmotnosti

Tu si nastavíte, odkiaľ je možné vážiť.

 

Pri zakúpenom module Vážne lístky je zvolená možnosť na vážnych lístkoch na pevno. 

Konfigurácia

Tu si nastavíte varianty váženia. Pomocou tlačidla Nový vytvoríte novú konfiguráciu. Pomocou tlačidiel Upraviť a Zmazať vybrané konfigurácie editujete, resp. zmažete.

 

Vo formulári konfigurácie nastavíte: 

Predvolené nastavenie

Nastavíte predvolené nastavenie. Používa sa v prípade, ak nie je vybrané vážne miesto alebo sklad so svojimi špecifickými konfiguráciami

Pre vybraný sklad

Špecifická konfigurácia pre vybraný sklad 

Pre vybrané miesto

Špecifická konfigurácia pre vybrané miesto

Príchod / Odchod

Tu si zvolíte, ak chcete vážiť pomocou príchodu a odchodu vozidla. To znamená, že Vám program následne konečnú hmotnosť spočíta.  Zaškrtávacím políčkom Umožniť ručné zadávanie dovolíte užívateľovi, aby zapísal výslednú hodnotu ručne. Pri ručnom zadávaní je nutné mať nastavenú jednotku. 

Priame váženie položiek

Tu si zvolíte, ak chcete vážiť priamym vážením, teda jednorazová hmotnosť je zároveň konečná. Zaškrtávacím políčkom  Umožniť ručné zadávánie dovolíte užívateľovi, aby zapísal výslednú hodnotu ručne. Pri ručnom zadávaní je nutné mať nastavenú jednotku.

Detail konfirgurácie

Detail konfigurácie je zhrnutím vyššie vybranej konfigurácie a je needitovateľné. 

Column
width40%
Section
Column

Miesta váženia

Prehľad Miesta váženia zobrazujú všetky miesta, kde sa váži. Napríklad každú váhu.

Tu si vyberiete miesto váženia a spojíte ho s prevádzkarňou. Pomocou tlačidla Nový vytvoríte nové miesto váženia.

Kód

Vaše interné označenie

Názov

Interný názov

Prevádzkovateľ

Vyberte z číselníka prevádzkovateľov 

Formát čísla vážných lístkov

Môžete si zvoliť ľubovoľnú formu číselného radu vážnych lístkov a to vrátane oddeľovača a počtu čísel za oddeľovačom, ktoré sa automaticky predvypĺňajú nulami. 

Prepojenie so skladom


Potom vám program ponúkne možnosť pripojiť vážne miesto k skladu. Tým vám umožní následný prevod (generovanie) dát z váhy do skladových pohybov a zároveň prepojí so skladovými položkami. Zvoľte možnosť Áno a vyberte z číselníka skladu vybrané prevádzkarne.

Pokiaľ nepotrebujete dané miesto prepojiť so skladom, zvoľte možnosť Nie a pracujte s modulom Vážne lístky ďalej bez prenášania dát a skladových položiek. 

Pripojiť sklad neskôr alebo editovať existujúce sklady je možné pomocou tlačidla Spravovať sklady v dolnej časti prehľadu. 

 

Column
width40%


Prehľad Miest váženia 


Formuláre nového/editovaného miesta váženia 

 

 

...