Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nastavenie oprávnenia skupín spustíte pomocou príslušného tlačidla z horného panelu.

Image Modified

 

Tabuľka oprávnenia skupín je rozdelená do dvoch častí. V hornej časti je prehľad všetkých skupín, v dolnej časti sú zobrazené ich práva. 

Image Modified

Založenie a editácia skupín

...

Podrobné informácie o užívateľoch a skupinách nájdete na stránke _Užívatelia, skupiny a práva. 

...

Dôležité je rozlišovať, či chcete nastaviť oprávnenie na úrovni jednotlivých agend alebo na úrovni globálnej (v rámci celej aplikácie). Ak sú oprávnenia nastavené na globálnej úrovni, nastavenie na úrovni agend nebude aktívne.

Image Modified

Nastavenie oprávnení pre jednotlivé záznamy agendy

Oprávnenie v rámci danej agendy je tiež možné nastaviť pre jednotlivé záznamy. Po stlačení tlačidla   Pridať sa otvorí číselník, kde stačí dvojklikom alebo zaškrtnutím príslušného riadku vybrať, ktoré záznamy chcete pridať. Jednotlivé záznamy možno odstrániť pomocou tlačidl Odobrať. Pri každom zázname je potom možné nastaviť (povoliť / odoprieť) vybrané oprávnenie. Pre hromadné nastavenie oprávnení môžete využiť tlačidiel  Povoliť všetko a  Odoprieť všetko.

Image Modified