Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

V každom formulári existujú položky, ktoré sú povinné.  To znamená, že bez ich vyplnenia nie je možné dáta vo formulári uložiť. Môže ísť napríklad o kód odpadu, názov subjektu apod. Tieto polia sú vo formulári označené žltou farbou.

Niektoré položky môžu byť nedostupné, čo znamená, že v určitom prípade (v závislosti na iných hodnotách) ich nie je možné vyplniť. Tento prípad môže nastať napr. na dávke odpadu pri použití kódu nakladania P-Z, kde sa zneprístupní položka Partner. Táto položka sa totiž vypĺňa len v prípade, že sa vyplní partnerský spôsob nakladania, napr. P-V.

 

Vyplňovanie hodnôt

Jednotlivé hodnoty v editačných poliach je možné vyplňovať niekoľkými spôsobmi: 

 • Zápisom textu z klávesnice
 • Zápisom textu a výberom z 

   Našepkávača

  Našepkávača

 • Výberom z číselníka pomocou kliknutia na ikonu Centrum informácií ENVITA> _Zadávanie dát vo formulári> Tlačidlo_Otvorit_ciselnik.png - toto je možné použiť napr. u PSČ, ZÚJ, kódu nakladania
 • Výberom z prednastavených hodnôt pomocou rozkliknutia tlačidla šípky Centrum informácií ENVITA> _Zadávanie dát vo formulári> Tlacidlo_Vyber_moznosti.png - toto je možné použiť napríklad pre výber dátumu nakladania s odpadom alebo výber kategórie odpadu
 • Zaškrtnutím poľa   - toto je možné použiť napríklad na určenie, či je adresa prevádzky zhodná s adresou sídla 
 


Section
Column

Image ModifiedFormulár subjektu

Column

Image ModifiedFormulár dávky odpadu