Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width50%

Datum vydání: 14.1.2021

Warning

Verze EVI 8.7.5.2 je určena pro verzi databáze DBini 2.2.2. Před aktualizací musíte mít provedenu archivaci dat všech starších let od roku 2019 včetně.

Pokud je vyžadována registrace produktu, pak ji můžete provést on-line pouhým zadáním jména a příjmení uživatele.

Tato verze již umožňuje odeslat hlášení do ISPOP za rok 2020. Před odesláním hlášení doporučujeme provést aktualizaci databáze RES Plus na verzi 12/2020.

Ini_hidden_content
ShowIttrue
Panel
borderColor#0071b9
titleColor#fff
borderWidth2
titleBGColor#0071b9
borderStylesolid
titlePřidáno
  • Autovraky - přidán odkaz na aktuální výzvu SFŽP k dotacím

Ini_hidden_content
ShowIttrue
Panel
borderColor#00b696
bgColor#fff
titleColor#fff
borderWidth2
titleBGColor#00b696
borderStylesolid
titleZměněno
  • Hlášení ISPOP - opraven problém v hlášení, kde se vyskytoval partnerský subjekt typu Firma bez IČO bez vyplněného IČP
  • Odpady - upravena zaokrouhlování na tiskové sestavě nákladů dle partnerů
  • OLPNO - ošetřeno zadávání kódů odpadů
  • OLPNO - ošetřeno chybné zadání hodnoty do pole Datum od při hromadné synchronizaci
  • Registrace RESPlus - opravena registrace nové verze RES

Ini_hidden_content
Panel
borderColor#cfa100
titleColor#fff
borderWidth2
titleBGColor#cfa100
borderStylesolid
titleOdebráno