Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width50%

Datum vydání: 30.4.2020

Warning

Verze EVI 8.7.4.5 je určena pro verzi databáze DBini 2.1.8.

Ini_hidden_content
Panel
borderColor#0071b9
titleColor#fff
borderWidth2
titleBGColor#0071b9
borderStylesolid
titlePřidáno

 

Ini_hidden_content
ShowIttrue
Panel
borderColor#00b696
bgColor#fff
titleColor#fff
borderWidth2
titleBGColor#00b696
borderStylesolid
titleZměněno
  • Subjekty - opraven převod zůstatků z archivní databáze za rok 2018 do hlavní databáze s rokem 2019
  • Provozní celky - upraven tisk a tvorba hlášení za provozní celek
  • OLPNO - upraven tisk dodacího listu - problém byl u příliš dlouhá adresy, kdy dochází k zalomení řádku
  • Partner - v modulu Partner byla upravena tvorba pdf souborů s exportovanými daty v případě shodného označení provozoven v poli IČZ nebo IČP
  • EKO-KOM - aktualizace výkazů na verzi 4.0

Ini_hidden_content
Panel
borderColor#cfa100
titleColor#fff
borderWidth2
titleBGColor#cfa100
borderStylesolid
titleOdebráno