Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panel
borderColor#B5D333
bgColor#fff
titleColor#0071b9
borderWidth2
titleBGColor#B5D333
borderStylesolid
titleObsah
Table of Contents

HW & SW požadavky

Lokální instalace

Parametry konfiguraceMinimálníDoporučené
Procesor2 jádra2 jádra
Operační paměť (RAM)

1 GB

4 GB a více
Místo na disku10 GB40 GB
Operační systémWindows 8.1Windows 10
SQL server

MS SQL Server Express LocalDB

MS SQL Server Express LocalDB
Grafické rozlišení1024x7681920x1080

Serverová instalace

Minimální požadavky koncové stanice jsou stejné jako pro lokální instalaci. Minimální požadavky na server/-y jsou:

 • Operační systém - Windows Server 2012
 • SQL server - MS SQL Server 2014 Express

Tabulka níže je doporučená konfigurace pro variantu MS SQL Server 2019 Express a instalace typu klient/server v lokální či vzdálené síti bez použití terminálového připojení.

Parametry konfigurace

Databázový server

Aplikační server

Koncová stanice

Operační systém

Windows Server 2016

Windows Server 2016

Windows 10

SQL server

MS SQL Server 2019 Express

-

-

Procesor

8 jader

8 jader

2 jádra

Operační paměť (RAM)

8 GB

4 GB

min 8 GB

Pevný disk (HDD)

volných 30 GB

volných 5 GB

volných 1 GB

Další SW požadavky

Další SW požadavky bez ohledu na typ instalace jsou:

 • Microsoft .NET Framework 4.8
 • MS SQL Server 2014 Shared Management Objects
 • MS System CLR Types for MS SQL Server 2014

Nastavení oprávnění

Adresáře

Instalaci je nutné provádět jako správce, ale pro běh aplikace již není potřeba dalších oprávnění pro zápis do adresářů (složek).

Databáze

Section
Column
width33%

V případě síťové instalace je pro koncového uživatele nutné nastavit minimální oprávněni k MS SQL Serveru a k databázím ISENVITA a ISENVITA_Files. Pokud je využíván i modul RES, je nutné nastavit oprávnění i k databází ISENVITA_RESCZ. Minimální nutná oprávnění k jednotlivým databázím jsou:

 • Role - db_datareader a db_datawriter
 • Oprávnění - execute
Column
width33%


 Nastavení rolí uživatele pro jednotlivé databáze

Column
width33%

 

Nastavení oprávnění nad databází

Instalace programu ENVITA

Panel
borderColor#B6D545
borderWidth2
Column

Awesome Icon
color#B6D545
size20px50px
monospacetrue
iconfa-exclamation

Column

Instalaci je nutné provádět s aktivním připojením k internetu, jelikož jsou během instalace stahovány potřebné balíčky podle výběru. Pokud by instalace probíhala na počítači bez připojení k internetu, je nutné si vyžádat kompletní instalační balíček.

Stažení instalačního souboru

Instalační soubor je dostupný ke stažení na našich internetových stránkách v sekci Podpora a download - tabulka Ke stažení (https://www.inisoft.cz/podpora-a-download). 

Spusťte stažený soubor, vyberte druh instalace MS SQL serveru a instalovaných součástí programu ENVITA.

 •  Typická instalace - nainstaluje se:
  • Microsoft .NET Framework (4.8) - pouze pokud není nainstalovaný
  • MS SQL Server Shared Management Objects - pouze pokud není nainstalovaný
  • MS System CLR Types for MS SQL Server 2014 - pouze pokud není nainstalovaný
  • MS SQL Server 2014 ve verzi LocalDB
  • ENVITA
 • Vlastní instalace - možnost vybrat verzi vlastního MS SQL serveru. Nainstaluje se:
  • ENVITA

Pokud je instalace programu ENVITA provedena na aplikační server, pak u klientů, kteří tuto sdílenou aplikaci spouští ze svého zařízení musí proběhnout instalace:

 • Microsoft .NET Framework 4.8
 • Písmo Roboto

Aktualizace programu

Stáhněte aktualizaci programu z internetových stránek https://www.inisoft.cz/podpora-a-download.

Spusťte stažený soubor a instalační balíček provede aktualizaci programu a databáze.

Nejčastější chyby proč se ENVITA nespustí

 • Chybně zvolené připojení k MS SQL Serveru (connection string).
 • Chybějící číslo portu, přes který má probíhat komunikace s DB při volbě instalace s vlastním MS SQL Serverem.
 • Nesprávné heslo k účtu nebo nedostatečné oprávnění k MS SQL Serveru při využití windows autentifikace, pokud je zvolený vlastní MS SQL Server.