Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ak sa v ľavom hornom rohu prehľadu objavil červený výkričník, znamená to, že verzia rozloženia prehľadu nie je aktuálna. V takom prípade stačí prehľad zatvoriť a znovu otvoriť.

Duplikovať okno 

  • v rámci práce v ENVITA oceníte pridanie tejto funkcie či už  pri module Odpady alebo v module Sklad a Obchod, kde vyvolaním tejto funkcie je možné mať otvorené viaceré karty
  • vyvoláte ju pravým kliknutím myši na danom okne, ktoré si želáte duplikovať:

...