Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#B6D545
borderWidth2
Column

Awesome Icon
color#B6D545
size50px
monospacetrue
iconfa-check

Column

Na úvodnej obrazovke ENVITY pravidelne informujeme o možnosti stiahnutia aktualizácie a tiež o zmenách, ktoré obsahujú jednotlivé verzie Aktualizácie programu ENVITA. Po stiahnutí aktualizácie ste postupovali správne výberom možnosti zaregistrovania zakúpenej verzie. Teraz už len postačí program online zaregistrovať zadaním UID, ktoré je uvedené na vystavenej faktúre za nákup (prípadne rozšírenie) softvéru od našej spoločnosti, zadaním mena a priezviska evidenta - podrobný návod nájdete na On-line registrácia ENVITA. V prípade, že registrácia neprebehla úspešne, prosím kontaktujte nás na tlf.  +421 (0) 221 028 111.

...