Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Panel
borderColor#B6D545
borderWidth2
Column

Awesome Icon
color#B6D545
size50px
monospacetrue
iconfa-question

Column

Do ohlásenia mi okrem nakladania s odpadmi pribudol riadok celkových vznikov, prečo?

 

 

Panel
borderColor#B6D545
borderWidth2
Column

Awesome Icon
color#B6D545
size50px
monospacetrue
iconfa-check

Column

K úprave vykazovania došlo podľa zmeny prílohy č. 2 Spôsob vypĺňania ohlásenia vo vyššie uvedenej vyhláške. Jedná sa o súhrnné množstvo vzniknutých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania, ak ide o vznik odpadu.

Téme sme sa venovali ešte v 10/2018 a viac o povinnostiach sa dočítate TU.

...