Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column

Tlač náhľadu

Image Modified
Column

Uloženie do PDF súboru

Image Modified

Vypnutie a zapnutie funkcie

...

Pre interné potreby je možné do tlače zahrnúť odpady všetkých typov subjektov (nielen fyzické osoby)

Image RemovedImage Added