Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ini ci search
ExclLabelsakce,dop_evi,dop_sklad
ShowLabelsfalse
LangSK
Limit9
SpacekeysVzdelavanie

Stále si neviete rady? Napíšte nám.

Section
Column
width50%

Aktuálne ponúkané školenia

Page properties report
firstcolumnOdkaz
headingsTéma,Dátum,Miesto konania,Cena
idskoleni_data
cqllabel in ("školení_přihláška","školenie_prihláška") and space = currentSpace()
 

Uskutočnené školenia

Page properties report
firstcolumnOdkaz
headingsTéma,Dátum,Miesto konania,Cena
idskoleni_data
cqllabel in ("proběhnutá_školení","uskutočnená_školenie") and space = currentSpace()