Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tato funkce dosadí u všech subjektů správný typ - IČZ/IČOB/IČS/IČP/Interní IČP. Dále umožňuje naplnit interní IČP z pole Provoz nebo kombinaci IČO + pořadové číslo.

Image Added

Funkce hromadného naplnění identifikátoru

ODPADY

Hromadné operace

menu Možnosti -> Hromadné operace -> ...

...